Regionala tillväxtnämndens mandatperiodsrapport 2011-2014

Rapport över regionala tillväxtnämndens (RTN) verksamhet och ansvarsområden under mandatperioden 2011-2014.

Omslag Regionala tillväxtnämndens mandatperiodsrapport 2011-2014Regionala tillväxtnämnden var under mandatperioden 2011-2014 Region Skånes nämnd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne.

Nämnden bytte under mandatperioden 2015-2018 namn till regionala utvecklingsnämnden. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter