Regionala innovationsmönster

Rapporten beskriver innovationstrenderna i Sverige mellan 1970 och 2013 med fokus på Skåne. Hur ser Skånes innovationsprofil ut för olika branscher? Och i jämförelse med andra regioner?

Rapporten ger en översikt över forskningsläget inom innovationsområdet. Vidare beskrivs de regionala innovationstrenderna baserat på en unik databas som samlat innovationer inom tillverkningsindustri och informations- och
kommunikationsteknologi under fyra decennier.

Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av Region Skåne. Rapporten är skriven av Josef Taalbi och Linnea Karlsson vid institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter