Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne

Arbetet med förstudien "Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne" har pågått under 2014. Syftet med förstudien har varit att utreda behov och förutsättningar i länet för en regional samverkan kring yrkesinriktad SFI.

I förstudien presenteras och förordas ett konkret organisations- och finansieringsförslag samt samverkansavtal för en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne. Förstudiens slutsats är att en regional plattform för yrkes-SFI skulle ge vinster i form av:

  • Ökat kursutbud
  • Individanpassade utbildningar
  • Bättre samverkan mellan aktörerna

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!