Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne

Arbetet med förstudien "Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne" har pågått under 2014. Syftet med förstudien har varit att utreda behov och förutsättningar i länet för en regional samverkan kring yrkesinriktad SFI.

I förstudien presenteras och förordas ett konkret organisations- och finansieringsförslag samt samverkansavtal för en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne. Förstudiens slutsats är att en regional plattform för yrkes-SFI skulle ge vinster i form av:

  • Ökat kursutbud
  • Individanpassade utbildningar
  • Bättre samverkan mellan aktörerna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter