Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne

Arbetet med förstudien "Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne" har pågått under 2014. Syftet med förstudien har varit att utreda behov och förutsättningar i länet för en regional samverkan.

I förstudien presenteras och förordas ett konkret organisations- och finansieringsförslag samt samverkansavtal för en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne. Förstudiens slutsats är att en regional plattform för yrkes-SFI skulle ge vinster i form av:

  • Ökat kursutbud
  • Individanpassade utbildningar
  • Bättre samverkan mellan aktörerna

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.