Regional mobilisering kring ESS och MAX IV

Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund är de enskilt största satsningarna på forskningsinfrastruktur i Sveriges historia.

MAX IV beräknas stå klar år 2015 och ESS år 2019. Av de cirka 18 miljarder kronor som de kostar att bygga står Sverige för cirka åtta miljarder.

För att utreda hur vi maximerar samhällsnyttan och fångar upp spin-off-effekterna kring anläggningarna startades januari 2010 det regionala samverkansprojektet ESS MAX IV i regionen – Tillväxt Innovation
Tillgänglighet Attraktivitet (TITA).

Hösten 2012 levererade TITA sina resultat och slutsatser i en slutrapport tillsammans med delrapporterna nedan.

Dokument

 • Regional mobilisering kring ESS och MAX IV

  ( .pdf, 10,3 MB)

  Ladda ner
 • Kortversion

  ( .pdf, 3,6 MB)

  Ladda ner
 • Regional Mobilisation around ESS and MAX IV

  ( .pdf, 15,9 MB)

  Ladda ner
 • Short version

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • TA1 - Samhällsplanering och transportinfrastruktur

  ( .pdf, 11,6 MB)

  Ladda ner
 • TA2 - Markregister Syd

  ( .pdf, 3,9 MB)

  Ladda ner
 • TA3 - Förstudie kring kompetensförsörjning

  ( .pdf, 5,2 MB)

  Ladda ner
 • TI1 - Mottagarorganisation Syd

  ( .pdf, 3,7 MB)

  Ladda ner
 • TI2 - Marknadsföring sydsvenska världsanläggningar

  ( .pdf, 3 MB)

  Ladda ner
 • TI3 - Mötesplats Lund NE

  ( .pdf, 6,1 MB)

  Ladda ner
 • TI4 - Uppdatera och förankra den existerande framsynen

  ( .pdf, 6,1 MB)

  Ladda ner
 • TI5 - ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet

  ( .pdf, 3,2 MB)

  Ladda ner
 • TI6 - ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet

  ( .pdf, 4,1 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.