Rapporter: Nyanlända akademiker - snabb väg in på arbetsmarknaden

Nyanlända akademiker - snabb väg in på arbetsmarknaden är ett projekt kring kompetensförsörjning och integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden.

Region Skåne har i samverkan med Lunds universitet, Malmö universitet, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne samt övriga aktörer i Kompetenssamverkan Skåne genomfört projektet.

I projektet, som delfinansierades av Tillväxtverket, har två försökspiloter riktade till nyanlända akademiker med inriktning mot ingenjörer respektive studiehandledare på modersmål genomförts. Projektet utförde hela kedjan från kartläggning, validering, prövning och kompletteringsutbildning. Parallellt med detta utvecklades och bedrevs kvalificerad sfi-undervisning.

Utifrån de lärdomar som drogs utformades och bedrevs även två ytterligare pilotprojekt; ett webb-och systemvetarspår och ett läkarspår.

Nedan hittar du projektrapporter samt en kartläggning av hinder för etableringen av nyanlända akademiker i Skåne.

Dokument

 • Kartläggning av hinder för etableringar av nyanlända akademiker i Skåne

  ( .pdf, 5,1 MB)

  Ladda ner
 • Slutrapport Ingenjörsspåret

  ( .pdf, 169 kB)

  Ladda ner
 • Slutrapport Webb- och systemutveckling för nyanlända

  ( .pdf, 843 kB)

  Ladda ner
 • Preparandkurs studiehandledare

  ( .pdf, 123 kB)

  Ladda ner
 • Slutrapport Läkarspåret

  ( .pdf, 674 kB)

  Ladda ner
 • Slutrapport Språkprojektet

  ( .pdf, 759 kB)

  Ladda ner
 • Slutrapport CAD och BIM för byggnadsingenjörer

  ( .pdf, 670 kB)

  Ladda ner
 • Svenska för nyanlända akademiker - ett följeforskningsprojekt

  ( .pdf, 1,5 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter