Rapporter läkemedel och miljö

Två rapporter med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen för läkemedel och miljö.

På uppdrag av regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har Region Skånes avdelningar för regional utveckling och hälso- och sjukvårdsstyrning tagit fram en regional handlingsplan för läkemedel och miljö. Syftet har varit att höja kunskapsnivån kring läkemedelshantering och förekomsten av läkemedel i miljön.

Resultaten från detta uppdrag presenteras i två rapporter, en slutrapport för handlingsplanen 2015-2018 samt en rapport i samarbete med Högskolan Kristianstad. I samarbetet med Högskolan Kristianstad utfördes en stickprovstagning för att se förekomst av läkemedelsrester och antibiotika i avloppsvattnet på Skånes universitetssjukhus.

Dokument

 • Utsläpp av 33 antibiotika, läkemedel och andra mikroföroreningar från Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • Rapport förekomsten av läkemedel och antibiotika i avloppsvattnet

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Slutrapport regional handlingsplan

  ( .pdf, 616 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.