Rapporter läkemedel och miljö

Två rapporter med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen för läkemedel och miljö.

På uppdrag av regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har Region Skånes avdelningar för regional utveckling och hälso- och sjukvårdsstyrning tagit fram en regional handlingsplan för läkemedel och miljö. Syftet har varit att höja kunskapsnivån kring läkemedelshantering och förekomsten av läkemedel i miljön.

Resultaten från detta uppdrag presenteras i två rapporter, en slutrapport för handlingsplanen 2015-2018 samt en rapport i samarbete med Högskolan Kristianstad. I samarbetet med Högskolan Kristianstad utfördes en stickprovstagning för att se förekomst av läkemedelsrester och antibiotika i avloppsvattnet på Skånes universitetssjukhus.

Dokument

 • Utsläpp av 33 antibiotika, läkemedel och andra mikroföroreningar från Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • Rapport förekomsten av läkemedel och antibiotika i avloppsvattnet

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Slutrapport regional handlingsplan

  ( .pdf, 616 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!