Rapporter läkemedel och miljö

Två rapporter med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen för läkemedel och miljö.

På uppdrag av regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har Region Skånes avdelningar för regional utveckling och hälso- och sjukvårdsstyrning tagit fram en regional handlingsplan för läkemedel och miljö. Syftet har varit att höja kunskapsnivån kring läkemedelshantering och förekomsten av läkemedel i miljön.

Resultaten från detta uppdrag presenteras i två rapporter, en slutrapport för handlingsplanen 2015-2018 samt en rapport i samarbete med Högskolan Kristianstad. I samarbetet med Högskolan Kristianstad utfördes en stickprovstagning för att se förekomst av läkemedelsrester och antibiotika i avloppsvattnet på Skånes universitetssjukhus.

Dokument

  • Rapport förekomsten av läkemedel och antibiotika i avloppsvattnet

    ( .pdf, 1,3 MB)

    Ladda ner
  • Slutrapport regional handlingsplan

    ( .pdf, 616 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter