Rapport: Omvärld och trender

Denna rapport tar upp trender som, på en övergripande nivå, bedöms kunna få betydande påverkan för Region Skånes regionala utvecklingsuppdrag.

vår omvärld_omslag.jpgAvdelningen för regional utveckling i Region Skåne driver en verksamhet som i hög grad påverkas av både globala, nationella och regionala förändringar.

En aktiv omvärldsbevakning och uppdaterade strategier och prioriteringar är viktigt för att arbeta mot uppsatta mål och visioner. 

Denna omvärldsanalys för 2019-2029 fokuserar på hur globala megatrender samt nationella, regionala och lokala trender påverkar de regionala utvecklingsområden och dess verksamhet på tio års sikt.

Utifrån omvärldsanalysen formas en gemensam framtidsbild och belyser vilka trender som är mest brådskande att hantera för att skapa tillväxt, utveckling och livskvalitet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter