Rapport: Nulägesbeskrivning av fyra kollektivverkstäder

De fyra verkstäderna KKV Textil Malmö, KKV Monumental, KKV Grafik Malmö samt Mediaverkstaden Skåne som får verksamhetsbidrag från Region Skåne har genomlysts i en rapport under 2017.

De fyra verkstäderna KKV Textil Malmö, KKV Monumental, KKV Grafik Malmö samt Mediaverkstaden Skåne som får verksamhetsbidrag från Region Skåne har genomlysts i en rapport under 2017. Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) har gjort undersökningen på uppdrag av Region Skåne. Den finns sammanställd i rapporten "Nulägesbeskrivning av fyra kollektivverkstäder". Rapporten beskriver även ett antal externa samarbetspartners och intressenter på regional och riksnivå.

Syftet med undersökningen är att få kunskap för att kunna uppfylla målen i kulturplanen och för att få underlag för framtida utveckling till exempel när det gäller villkor för konstnärligt skapande och förbättrade arbetsmiljöer för konstnärer inom bildkonst, form och design.

Verkstäderna är ett viktigt komplement

För många konstnärer är verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik eller sitt område. Verkstäderna är en viktig kunskapsbank med professionell utrustning tillgänglig för utövande konstnärer och en viktig mötesplats såväl lokalt, regionalt, som nationellt och internationellt. Kollektivverkstädernas medlemmar utgörs av professionella konstnärer inom relevanta områden. Verkstäderna erbjuder även projekt- och studentmedlemskap.

Region Skåne, Malmö stad och Statens kulturråd är huvudsakliga finansiärer av kollektivverkstäderna. Samtliga verkstäder erbjuder en kollektiv verkstad med gemensamma maskiner och annan professionell utrustning till konstnärer och kulturarbetare.

Region Skånes kulturnämnd låter regelbundet genomföra undersökningar av olika verksamheter för att förverkliga intentionerna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter