TemaPM - Livskraftiga kommuner, att utveckla den mindre orten i sitt regionala sammanhang

Strukturbild för Skåne har tillsammans med kommunerna i nätverket 6K och Gehl Architects under hösten och vintern 2015/16 genomfört en workshopserie om ortsutveckling.

Syfte har varit att gemensamt diskutera utmaningar, möjligheter och samarbeten i de mindre kommunerna i ett regionalt sammanhang.

Arbetet har sammanfattats i en rapport där stor vikt lagts vid att anpassa exempel, metoder och verktyg till att fungera för små orter, med de speciella utmaningar och möjligheter som följer med det.

Kommunerna i nätverket 6K är Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter