Rapport: Kulturella och kreativa näringar i Skåne

Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Region Skåne och fördjupar kunskapen om och förståelsen för de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för regional utveckling.

Rapport: Kulturella och kreativa näringar i SkåneGenom rapporten presenteras en analysmodell som bidrar till att man kan analysera sektorns utveckling över tiden och om gjorda insatser ger effekt på regional och kommunal nivå.

Region Skånes uppgift är att förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringsidkare genom att skapa mer kunskap, kartlägga näringarna och arbeta tvärpolitiskt med stödjande insatser.

Arbetet utgår ifrån Region Skånes strategi och handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna i Skåne som gäller till och med 2019 samt Regional kulturplan för Skåne 2016 -2019. Målet är att de kulturella och kreativa näringarna ska kunna etableras, utvecklas, växa och bli bärkraftiga.

I Skåne finns cirka 15 000 företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Rapporten har fokus på 7 branschgrupper, de är Form/Design/Mode, Litterärt och konstnärligt skapande, Scenkonst, Spelutveckling, Kultur och Upplevelse, Media samt Film/Foto.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter