Rapport: Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

I denna utredning beskrivs tillverkningsindustrins betydelse utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och med yrkeshögskolan i fokus.

Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

I rapporten argumenteras för att yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform som har stora utvecklingsmöjligheter men som behöver stärkas.

Efter kartläggning bland utbildningsanordnare och företrädare från arbetslivet lämnar Region Skåne i denna rapport en del rekommendationer som aktörer på nationell, regional och lokal nivå bör genomföra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!