Rapport: Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

I denna utredning beskrivs tillverkningsindustrins betydelse utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och med yrkeshögskolan i fokus.

Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

I rapporten argumenteras för att yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform som har stora utvecklingsmöjligheter men som behöver stärkas.

Efter kartläggning bland utbildningsanordnare och företrädare från arbetslivet lämnar Region Skåne i denna rapport en del rekommendationer som aktörer på nationell, regional och lokal nivå bör genomföra.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter