Rapport: Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

I denna utredning beskrivs tillverkningsindustrins betydelse utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och med yrkeshögskolan i fokus.

Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

I rapporten argumenteras för att yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform som har stora utvecklingsmöjligheter men som behöver stärkas.

Efter kartläggning bland utbildningsanordnare och företrädare från arbetslivet lämnar Region Skåne i denna rapport en del rekommendationer som aktörer på nationell, regional och lokal nivå bör genomföra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.