Rapport: Byggstart Sverige

Rapport där aktörer från näringsliv, forskning och politik talar om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige.

För att tydliggöra vinsterna med en ny stambana genomfördes i juni 2016 en konferens i Malmö kallad Byggstart Sverige. Som ett led i detta arbete har några av rösterna nu samlats i en rapport med samma namn. 

Bland skribenterna finns EUs Pat Cox, IKEAs Michael Stjernquist och SJs Crister Fritzson. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter