Rapport: Barns och ungas kulturaktiviteter

Region Skåne har under 2017 genom Myndigheten för kulturanalys låtit genomföra en undersökning av kulturvanor hos barn och unga.

Region Skåne har under 2017 genom Myndigheten för kulturanalys låtit genomföra en undersökning av kulturvanor hos barn och unga. Kulturvaneundersökningen för barns och ungas kulturaktiviteter presenterar resultaten för kulturaktiviteter i årskurserna 5 och 8 samt gymnasiets årskurs 2. Undersökningen genomfördes våren 2017 och behandlar i vilken utsträckning barn och unga deltar i, utför eller tar del av olika kulturaktiviteter på fritiden, både hemma och utanför hemmet, samt upplevda hinder för att delta i kulturaktiviteter.

Vanligaste deltagandet

Biobesök är den vanligaste besöksaktiviteten för barn och unga på fritiden, där över 80 procent i alla årskurserna hade gått på bio minst en gång det senaste halvåret. När det gäller eget utövande fotograferar omkring 80 procent på fritiden. Över 60 procent målar/ritar eller sjunger solo/rappar på egen hand på fritiden. Över 75 procent spelar också mobilspel eller TV-/datorspel på fritiden.

I årskurs 5 hade över 90 procent läst minst en bok på fritiden under det senaste halvåret. Barn i yngre årskurser är generellt mer aktiva i kulturaktiviteter än i de äldre årskurserna. Under det senaste halvåret deltog 40 procent av eleverna i årskurs 5 i musik-/kulturskolverksamhet på fritiden, i jämförelse med drygt 20 procent i årskurs 8 och 13 procent i gymnasiets årskurs 2.

Kulturvanor hos barn och unga i Skåne

Generellt sett är skillnaderna mellan regionerna och riksgenomsnittet små. Bland barn i årskurs 5 i Skåne var de flesta aktiviteter lika vanligt förekommande som i riket, med några enstaka aktiviteter som var vanligare i regionen. Dessa var att gå på teater eller musikal, skriva, måla/rita och att arbeta med lera/keramik.

I årskurs 8 var däremot ett flertal aktiviteter mindre vanliga i Skåne jämfört med riket som helhet. I gymnasiet årskurs 2 låg de flesta aktiviteterna som i riket med enstaka variationer. Deltagande i kulturskola eller motsvarande var något lägre i Skåne i alla årskurserna jämfört med riket.

Motiv och hinder

De vanligaste motiven till kulturaktiviteter är för att det är roligt, för att de vill göra något tillsammans och för att få lära sig något nytt. Hinder för att delta i kulturaktiviteter är främst att barn och unga inte har tid. Övriga hinder för de övre årskurserna är att tiderna för kulturaktiviteterna inte passar, att det är för dyrt, att de har svårt att ta sig till aktiviteterna samt att de inte har någon att göra aktiviteterna tillsammans med.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.