Rapport: Analys av H+ med fokus konst och kultur i det offentliga rummet

Lunds Universitet, Institutionen för strategisk kommunikation, har på uppdrag av Kultur Skåne genomfört en rapport som innehåller en utvärdering och analys av H+ med fokus på konst och kultur i det offentliga rummet.

Omslag Konst som talar eller tilltalarSyftet med rapporten är att beskriva, tolka och analysera projektet "Konst i det offentliga rummet – experimentarena Helsingborg"; ett projekt som Region Skåne varit del av under en treårsperiod.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter