Projektrapporter Going Abroad

Projektet "Going Abroad" arbetade med att stärka företagarkvinnor i Litauen, Sverige och Tyskland och att hjälpa dem att ta steget ut på en internationell marknad.

Företag som vill exportera och ge sig ut på en internationell marknad kommer att möta utmaningar på vägen. Resurser krävs för att kunna möta dessa. 

Med hjälp av konceptet ”Success teams”, gränsöverskridande nätverk och ny kunskap stärkte man, inom ramen för Region Skånes Södra Östersjö-projekt ”Going Abroad”  (juni 2011 - december 2013) företagarkvinnor i Litauen, Sverige och Tyskland i att utvecklas och ta steget ut på en internationell marknad.

Ta gärna del av slutrapporten, Success team-handboken, samt projektets jämställdhetsanalys. 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.