Projektrapporter Going Abroad

Projektet "Going Abroad" arbetade med att stärka företagarkvinnor i Litauen, Sverige och Tyskland och att hjälpa dem att ta steget ut på en internationell marknad.

Företag som vill exportera och ge sig ut på en internationell marknad kommer att möta utmaningar på vägen. Resurser krävs för att kunna möta dessa. 

Med hjälp av konceptet ”Success teams”, gränsöverskridande nätverk och ny kunskap stärkte man, inom ramen för Region Skånes Södra Östersjö-projekt ”Going Abroad”  (juni 2011 - december 2013) företagarkvinnor i Litauen, Sverige och Tyskland i att utvecklas och ta steget ut på en internationell marknad.

Ta gärna del av slutrapporten, Success team-handboken, samt projektets jämställdhetsanalys. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter