Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus Yrkeshögskolan

Skånska Produktivitetskommissionen står bakom denna rapport om produktiviteten och tillväxten i det skånska näringslivet, med extra fokus på yrkeshögskolans roll som kompetensförsörjare.

framsida produktivitet.pngYH-examinerade utgör en liten, men snabbt stigande andel av skånsk arbetsmarknad. Flertalet av de som arbetar i Skåne har också läst sin utbildning i länet, vilket indikerar att det är en regionalt förankrad utbildning.

Men en specialgranskning av utbildningsområdet Teknik och tillverkning visar att det inte är så enkelt som att bara skala upp antal platser på Yrkeshögskolan. Rapporten diskuterar vad som kan göras för att främja Yrkeshögskolans betydelse för det skånska näringslivet.

Den andra delen av rapporten visar att produktivitetsutvecklingen i skånskt näringsliv fortsätter att återhämta sig efter ett stort tapp i samband med globala finanskrisen.

Rapporten är en uppföljning på det omfattande arbete som publicerades i boken Produktivitetens nya geografi (2017) och rapporten Skånsk produktivitet: I kapp och förbi? (2018). I rapporterna lyfts ett antal viktiga trender med fokus på Skånes produktivitet. I årets rapport läggs fokus på Yrkeshögskolans roll för skånskt näringsliv samt en uppföljning av produktivitetsutvecklingen i skånsk ekonomi.

Den skånska produktivitetskommissionen består av Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren, Helsingborg Stad, Kristianstads Kommun, Lunds kommun och Malmö Stad. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.