Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus Yrkeshögskolan

Skånska Produktivitetskommissionen står bakom denna rapport om produktiviteten och tillväxten i det skånska näringslivet, med extra fokus på yrkeshögskolans roll som kompetensförsörjare.

framsida produktivitet.pngYH-examinerade utgör en liten, men snabbt stigande andel av skånsk arbetsmarknad. Flertalet av de som arbetar i Skåne har också läst sin utbildning i länet, vilket indikerar att det är en regionalt förankrad utbildning.

Men en specialgranskning av utbildningsområdet Teknik och tillverkning visar att det inte är så enkelt som att bara skala upp antal platser på Yrkeshögskolan. Rapporten diskuterar vad som kan göras för att främja Yrkeshögskolans betydelse för det skånska näringslivet.

Den andra delen av rapporten visar att produktivitetsutvecklingen i skånskt näringsliv fortsätter att återhämta sig efter ett stort tapp i samband med globala finanskrisen.

Rapporten är en uppföljning på det omfattande arbete som publicerades i boken Produktivitetens nya geografi (2017) och rapporten Skånsk produktivitet: I kapp och förbi? (2018). I rapporterna lyfts ett antal viktiga trender med fokus på Skånes produktivitet. I årets rapport läggs fokus på Yrkeshögskolans roll för skånskt näringsliv samt en uppföljning av produktivitetsutvecklingen i skånsk ekonomi.

Den skånska produktivitetskommissionen består av Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren, Helsingborg Stad, Kristianstads Kommun, Lunds kommun och Malmö Stad. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter