Positionspapper - Skånes utgångspunkter

Regeringen har lagt en infrastrukturproposition för perioden fram till 2029. I arbetet med prioriteringar har Region Skåne och Skånes alla kommuner varit involverade.

Positionspapperet bygger på det remissvar Skåne tidigare presenterat och på tidigare strategier och skrivelser.

Ett attraktivt, tillgängligt och pålitligt transportsystem möjliggör för boende, verksamma och besökare att resa och uppleva Skåne samt tillförsäkrar transporter av varor.

Nya incitament skapas för bostadsbyggande och kollektivtrafik som ger fler människor tillgång till en större arbetsmarknad. Skåne tidsförtätas och förutsättningarna för integration och social hållbarhet ökar.

Kraftfulla satsningar i Skåne bidrar till en god utveckling för hela Sverige.

 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!