TemaPM – Planera klimatsmart

I detta temaPM presenteras planeringens stora potential att minska påverkan på vårt klimat och vilka aspekter vi kan arbeta med i planeringen för att minska påverkan. 

Det nationella klimatmålet innebär att vi till år 2050 ska släppa ut mindre än en fjärdedel av dagens utsläpp per person. För att nå detta mål behöver vi planera på ett mer klimatsmart sätt. 

För att skapa förändring måste den fysiska planeringen ligga i framkant och ge människor möjlighet att göra klimatsmarta val i sin vardag.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Dokument

  • TemaPM - Planera klimatsmart

    ( .pdf, 9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.