TemaPM: Planera för det digitala samhället

Fysisk planering som verktyg för fiberutbyggnaden i Skåne.

Skåne har unika förutsättningar att nyttja och än mer stärka den flerkärniga ortsstrukturen genom ett fullt utbyggt fibernät. Det skapar förutsättningar för att hela Skåne ska leva.

I Planera för det digitala samhället finns information om infrastrukturen för bredband, digitaliseringen av samhället och nyttan av digitala tjänster, fiberutbyggnadens nuläge i Skåne samt hur den fysiska planeringen kan utgöra verktyg för fiberutbyggnaden. Exempel ges även från hur kommuner och regioner runtom i landet på olika vis arbetar med frågan.

Rapporten riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsplanering, bredbandsplanering och strategiska frågor i Skånes kommuner.

Dokument

  • Planera för det digitala samhället

    ( .pdf, 4,3 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter