TemaPM: Planera för det digitala samhället

Fysisk planering som verktyg för fiberutbyggnaden i Skåne.

Skåne har unika förutsättningar att nyttja och än mer stärka den flerkärniga ortsstrukturen genom ett fullt utbyggt fibernät. Det skapar förutsättningar för att hela Skåne ska leva.

I Planera för det digitala samhället finns information om infrastrukturen för bredband, digitaliseringen av samhället och nyttan av digitala tjänster, fiberutbyggnadens nuläge i Skåne samt hur den fysiska planeringen kan utgöra verktyg för fiberutbyggnaden. Exempel ges även från hur kommuner och regioner runtom i landet på olika vis arbetar med frågan.

Rapporten riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsplanering, bredbandsplanering och strategiska frågor i Skånes kommuner.

Dokument

  • Planera för det digitala samhället

    ( .pdf, 4,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!