Planera för attraktiv parkering

Denna rapport samlar kunskaper och forskning om parkering, tillsammans med exempel på kommunala erfarenheter och förutsättningar för arbetet med parkering.

framsida rapporten planera för attraktiv parkeringRapporten ska utgöra en kunskapsbank när det kommer till parkering, riktad till alla som vill ha mer kunskap om betydelsen av parkering och parkeringsplanering.

Målet är att detta ska bidra till att parkering i större utsträckning används som ett verktyg för att uppfylla de målsättningar som satts upp på kommunal nivå.

Innehållet täcker inte in alla aspekter av parkering och parkeringsplanering, utan lyfter ett antal frågor som identifierats som särskilt viktiga av projektgruppen, i samspråk med fyra exempelkommuner i Skåne: Burlöv, Helsingborg, Hässleholm och Sjöbo.

Tema PM:et ska utgöra ett stöd och en inspiration till skånska kommuner i deras arbete med strategisk parkeringsplanering.

Dokument

  • Rapport - Planera för attraktiv parkering

    ( .pdf, 3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!