Översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet – kartläggning och analys

Kulturnämnden beslöt 2015 att inleda en översyn av stödet till musikområdet. Kultur Skåne har på uppdrag av nämnden gjort en utredning som kompletterats med en studie av det fria musikområdet.

Översynen av musikområdet ska tydliggöra prioriteringar och utveckla och bredda kulturnämndens långsiktiga satsningar på musikområdet. Kulturnämnden vill med översynen säkerställa att medborgarna i Skåne även framöver, har tillgång till ett brett och kvalitativt starkt professionellt musikutbud i hela Skåne.

Utredningen kompletterades med en extern studie av det fria musikområdet våren 2016, en studie av den professionella musiken som Region Skåne i nuläget inte ger långsiktigt verksamhetsbidrag till. Studien genomfördes av Lunds universitet.

Utredningarna ska fungera som kunskapsunderlag i kulturnämndens översyn av musikområdet. Frågan ska nu beredas politiskt under hösten 2016.

Dokument

  • Översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet – kartläggning och analys. (Kultur Skåne)

    ( .pdf, 4,4 MB)

    Ladda ner
  • Det fria musiklivet i Skåne – möjligheter och hinder för professionell verksamhet. (Lunds universitet)

    ( .pdf, 5,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.