Överenskommelsen Skånebanan

Region Skåne och kommunerna längs med Skånebanan har enats i en överenskommelse om behovet att bygga ut Sveriges mest trafikerade enkelspår.

Skånebanan är en viktig förbindelse till Södra stambanan och höghastighetsbanan och får ytterligare betydelse med den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Det är även en viktig förbindelse för Bromölla och Blekinge.

I Skånebilden är Skåne överens om att Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.

Dokument

  • Överenskommelsen

    ( .pdf, 545 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter