Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter

Kulturnämnden har sedan 2010 satsat på forskning om studieförbundens verksamhet för att skapa ett gemensamt lärande kring verksamheternas betydelse för kulturen, men även i ett bredare perspektiv.

Omslag Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheterI slutrapporten "Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter" undersöks hur överbryggande socialt kapital skapas i studieförbundens verksamheter. En av de viktiga slutsatserna av rapporten är studieförbundens betydelsefulla roll när det gäller att skapa möten mellan olika grupper som kommit till stånd genom just studieförbundens försorg.

Peter Håkansson, fil dr på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering har på uppdrag av Region Skåne tagit fram rapporten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter