Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter

Kulturnämnden har sedan 2010 satsat på forskning om studieförbundens verksamhet för att skapa ett gemensamt lärande kring verksamheternas betydelse för kulturen, men även i ett bredare perspektiv.

Omslag Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheterI slutrapporten "Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter" undersöks hur överbryggande socialt kapital skapas i studieförbundens verksamheter. En av de viktiga slutsatserna av rapporten är studieförbundens betydelsefulla roll när det gäller att skapa möten mellan olika grupper som kommit till stånd genom just studieförbundens försorg.

Peter Håkansson, fil dr på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering har på uppdrag av Region Skåne tagit fram rapporten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.