Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter

Kulturnämnden har sedan 2010 satsat på forskning om studieförbundens verksamhet för att skapa ett gemensamt lärande kring verksamheternas betydelse för kulturen, men även i ett bredare perspektiv.

Omslag Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheterI slutrapporten "Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter" undersöks hur överbryggande socialt kapital skapas i studieförbundens verksamheter. En av de viktiga slutsatserna av rapporten är studieförbundens betydelsefulla roll när det gäller att skapa möten mellan olika grupper som kommit till stånd genom just studieförbundens försorg.

Peter Håkansson, fil dr på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering har på uppdrag av Region Skåne tagit fram rapporten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!