Ortsutveckling längs Ystad- och Österlenbanan

Denna digitala rapport är resultatet av en workshopserie som arrangerades under 2019 av Region Skåne, Trivector och Gehl.

I rOrtsutveckling_2020.pngapporten presenteras utvecklingsförslag för fem stationsorter längs Ystad- och Österlenbanan. Rapporten innehåller både åtgärder för enskilda kommuner och åtgärder som förutsätter ett samarbete mellan flera aktörer. Ett särskilt fokus har lagts på att identifiera åtgärder som kan genomföras på lokal nivå för att stärka det stationsnära läget och öka det hållbara resandet.

Arbetet tar sin utgångspunkt i vetskapen att välfungerande stationsområden och stationsnära lägen är betydelsefulla för att stärka Skånes utveckling. God tillgänglighet till kollektivtrafik leder till minskade utsläpp och ger fler Skåningar tillgång ett bredare utbud av arbetstillfällen och fritidsaktiviteter. Förslagen är inte beslutade utan ska ses som inspirationsmaterial för fortsatt planering.

Dokument

  • Digital rapport – Ortsutvecklings längs Ystad- och Österlenbanan (fungerar inte i Internet Explorer, använd annan webbläsare)

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter