Ortsutveckling längs Skånebanan

Denna rapport är resultatet av en workshopserie som arrangerades under 2018 av Region Skåne, Trivector och Gehl Architects.

framsida rapport ortsutvecklingUnder workshopserien diskuterades ortsutveckling med utgångspunkt från åtta utvalda stationsorter längs Skånebanan och delar av Blekinge kustbana.

Med rapporten vill Region Skåne lyfta fram betydelsen av en tydlig koppling mellan planeringen av infrastruktur, kollektivtrafik och ortsutveckling.

Ett särskilt fokus har lagts på att identifiera åtgärder som kan genomföras på lokal nivå för att stärka det stationsnära läget och öka det hållbara resandet. Rapporten innehåller både åtgärder för enskilda kommuner, men också åtgärder som förutsätter ett samarbete mellan flera aktörer.

Förslagen är inte beslutade utan ska ses som inspirationsmaterial för fortsatt planering.

Dokument

  • Ortsutveckling längs Skånebanan

    ( .pdf, 7,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!