Öresundskonst - Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

Konstfrämjandet Skåne beviljades under våren 2011 bidrag av av kulturnämnden för att fram en modell för hur Skånes och Öresundsregionens bild- och formutbud ska kunna tillgängliggöras på ett mer effektivt sätt.

Omslag Öresundskonst - Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbudI rapporten ingick att utveckla ”Vernissageguiden” samt visa hur ett digitalt konstkalendarium med utställningar, arrangemang och konferenser skulle kunna fungera. Rapporten ska även inkludera förslag till ett digitalt nyhetsbrev, modell ”kopenhagen.dk” samt vilka konsekvenser ett vidgat arbete kan få för Konstfrämjandet Skånes ordinarie verksamhet och nuvarande arbete med vernissageguiden.

Rapporten berör i första hand utställare inom konstområdet, i andra hand Tourism in Skåne och Event in Skåne i ett tvärsektoriellt perspektiv.

Rapporten föredrogs för Region Skånes kulturnämnd 2012-04-18

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter