OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia

OECD har genomfört en studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling, och vad som krävs för att skapa en megaregion.

Området Western Scandinavia omfattar geografiskt Oslos storstadsområde med fylkena Akershus och Østfold, samt de svenska regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne.

Studien studerar i första hand förutsättningarna för tillgänglighet (connectivity) och beslutsfattande (governance) i den möjliga gränsöverskridande megaregionen Western Scandinavia. Dessutom görs en djupare genomlysning av respektive delregion i Western Scandinavia: Storoslo, Västsverige samt Skåne med Öresundsregionen/Greater Copenhagen.

Studien kommer delvis ligga till grund för den framtida revideringen av Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030.

OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia har gjorts på uppdrag av Akershus fylke, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Østfold fylke.

Dokument

 • OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia

  ( .pdf, 4,8 MB)

  Ladda ner
 • Sammfattning och rekommendationer på svenska

  ( .pdf, 1,5 MB)

  Ladda ner
 • Sammanfattning av kapitlet om Skåne på svenska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter