OECD Territorial Review Skåne 2012

Vilka är Skånes styrkor och vad är dess utmaningar? Det berättar den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD för Skåne i en rapport som publicerades den 20 juni 2012.

OECD territorial review SkåneRegion Skåne anlitade OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att göra en så kallad territorial review för Skåne; en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential under de kommande åren. År 2012 publicerades rapporten.

OECD ger i sin rapport rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. 

Rapporten är på engelska.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter