Nätverksutveckling textil konst

Konstnärernas kollektivverkstad textiltryck Malmö har på uppdrag från kulturnämnden tagit fram ett koncept för hur KKV Textiltryck Malmö kan profilera sin plattform för nya textila möten i samverkan med det Nordiska nätverket Nordic Textile Art.

Omslag Nätverksutveckling textil konstUppdraget pågick under 2011/2012 och redovisades för Region Skånes kulturnämnd 2012-06-13.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter