Rapport – Näringsliv, handel och service i Skåne

Skånes näringsliv har varit och är fortfarande under stark strukturomvandling, där förnyelsen tenderar att koncentreras till regionens västra sida och då framför allt Malmö-Lund området.

Skillnaderna inom Skåne är stora. Sydvästra Skåne har över en kvarts miljon arbetstillfällen, det vill säga mer än dubbelt så många som nordvästra Skåne som är den näst största arbetsmarknaden.

Sydvästra Skåne är regionens ekonomiska motor med en stark tjänstesektor med högutbildad arbetskraft och höga produktionsvärden. Området är specialiserat mot forskning och utveckling, högre utbildning, postorder- och Internethandel, partihandel, specialiserad slutenvård samt kvalificerade företagstjänster. De tre sistnämnda står för en betydande andel av den totala sysselsättningen. 

Mer om det skånska näringslivets geografi och frågor relaterat till detta kan du läsa i rapporten ”Näringsliv, handel och service i Skåne”.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter