Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens konst- och kulturverksamheter i Region Skåne

En bro, brygga eller något annat?

Omslag Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens konst- och kulturverksamheter i Region SkåneMålet med rapporten är att beskriva och analysera relationen mellan de tio studieförbunden och professionella konst- och kulturutövare i studieförbundens konst- och kulturverksamhet i Skåne.

Rapporten visar att samverkan mellan professionella konst- och kulturutövare och studieförbunden upplevs gagna båda parter.

Rapporten är skriven av Lisa Dahlquist, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!