Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens konst- och kulturverksamheter i Region Skåne

En bro, brygga eller något annat?

Omslag Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens konst- och kulturverksamheter i Region SkåneMålet med rapporten är att beskriva och analysera relationen mellan de tio studieförbunden och professionella konst- och kulturutövare i studieförbundens konst- och kulturverksamhet i Skåne.

Rapporten visar att samverkan mellan professionella konst- och kulturutövare och studieförbunden upplevs gagna båda parter.

Rapporten är skriven av Lisa Dahlquist, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter