Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

Livsmedelsproduktionen är ett av Skånes styrkeområden som står inför såväl utmaningar som möjligheter. I denna rapport beskrivs livsmedelsproduktionens kompetensbehov på kort och lång sikt.

livsmedel framsida.pngRapporten är resultatet av ett samarbete mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. I dessa tre regioner arbetar närmare hälften av alla sysselsatta i lantbruket och livsmedelsindustrin.

Morgondagens behov av kompetenser är många, men redan idag anser en stor majoritet av arbetsgivarna att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens.

I rapporten tecknas en oroväckande bild över utgångsläget för att möta framtiden. Av de fyra största yrkesgrupperna inom lantbruket bedömer Arbetsförmedlingen att det råder påtaglig brist inom tre yrken. Det samma gäller för de två största yrkena inom livsmedelsindustrin.

Rapporten lämnar ett antal förslag på möjliga åtgärder för att förbättra förutsättningarna att möta behovet av morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen. Förslagen kretsar kring behovet att skapa långsiktiga och effektiva former för att omhänderta frågorna på ett strukturerat sätt. Det kräver emellertid att aktörer på nationell, regional och lokal nivå tar ansvar och väljer att prioritera frågan om livsmedelsproduktionens kompetensförsörjning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter