Modell för bostadsefterfrågan i Skåne

Modell för bostadsefterfrågan i Skåne har tagit fram i samarbete med Sveriges Byggindustrier Syd.

omslag rapportRegion Skåne ser ett behov av att komplettera bilden av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet med skattningar av den faktiska efterfrågan på nya bostäder. Modellen preciserar antalet bostäder som kan nyproduceras per år givet hushållens betalningsförmåga, det vill säga marknadsdjupet i Skåne.

Region Skåne har för avsikt att följa utvecklingen av marknadsdjupet och det demografiska behovet av bostäder årligen.

Dokument

 • Modell för bostadsefterfrågan 2020

  ( .pdf, 2,7 MB)

  Ladda ner
 • Modell för bostadsefterfrågan 2019

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Modell för bostadsefterfrågan 2018

  ( .pdf, 3,4 MB)

  Ladda ner
 • Marknadsdjup per kommun 2018

  ( .xlsx, 38 kB)

  Ladda ner
 • Demografisk bostadsprognos 2018-2027

  ( .pdf, 410 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!