Mera Yalla i Skåne

Projektet Mera Yalla verkar för minskat utanförskap genom att skapa nya arbetes- och mötesplatser.

Mera Yalla slutrapportI denna slutrapport presenteras projektet Mera Yalla i Skåne, som finansierats av Region Skånes sociala investeringsfond och ägs av ABF Malmö. Bakgrunden till Mera Yalla i Skåne återfinns i det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yallatrappan på Rosengård i Malmö, som sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Som ett konkret resultat finns nu Yalla Trappan i fler kommuner i Skåne – Kristianstad, Landskrona och Lund.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.