Mera Yalla i Skåne

Projektet Mera Yalla verkar för minskat utanförskap genom att skapa nya arbetes- och mötesplatser.

Mera Yalla slutrapportI denna slutrapport presenteras projektet Mera Yalla i Skåne, som finansierats av Region Skånes sociala investeringsfond och ägs av ABF Malmö. Bakgrunden till Mera Yalla i Skåne återfinns i det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yallatrappan på Rosengård i Malmö, som sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Som ett konkret resultat finns nu Yalla Trappan i fler kommuner i Skåne – Kristianstad, Landskrona och Lund.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter