Rapport – Markanvändning i Skåne

Skåne är en attraktiv tillväxtregion, vilket ger ett högt tryck på den skånska marken.

I arbetet med rapporten Markanvändning i Skåne har vi identifierat ett antal utmaningar som Skåne står inför: 

  • Vilken markanvändning är mest samhällsekonomiskt effektiv och bidrar bäst till regionens attraktivitet och långsiktigt hållbara utveckling?
  • Hur kan vi arbeta för en hållbar regionförstoring?
  • Hur planerar vi så att ny infrastruktur ökar tillgängligheten utan att skapa barriärer?
  • Hur finner vi en balans mellan utveckling av jordbrukslandskapet, näringarna och ett allt högre exploateringstryck?
  • Hur kan kommunerna hantera effekterna av klimatförändringarna i sin fysiska planering?
  • Hur kan den fysiska planeringen bidra till att skapa gynnsamma och attraktiva miljöer för företag?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!