Mångfald i Skåne

En kartläggning av mångfald i näringslivet i de skånska kommunerna.

I denna kartläggning, som utvecklats av Region Skåne i samarbete med Winnet Skåne, beskrivs på ett övergripande sätt hur mångfalden ser ut i näringslivet i Skånes 33 kommuner samt hur tillgång till exempelvis ekonomisk makt ser ut.

Vi försöker visa huruvida Skånes befolkning tas tillvara som en möjlighet för att Skåne på sikt ska klara av sin kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!