Mångfald i Skåne

En kartläggning av mångfald i näringslivet i de skånska kommunerna.

I denna kartläggning, som utvecklats av Region Skåne i samarbete med Winnet Skåne, beskrivs på ett övergripande sätt hur mångfalden ser ut i näringslivet i Skånes 33 kommuner samt hur tillgång till exempelvis ekonomisk makt ser ut.

Vi försöker visa huruvida Skånes befolkning tas tillvara som en möjlighet för att Skåne på sikt ska klara av sin kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter