Mångfald i Skåne

En kartläggning av mångfald i näringslivet i de skånska kommunerna.

I denna kartläggning, som utvecklats av Region Skåne i samarbete med Winnet Skåne, beskrivs på ett övergripande sätt hur mångfalden ser ut i näringslivet i Skånes 33 kommuner samt hur tillgång till exempelvis ekonomisk makt ser ut.

Vi försöker visa huruvida Skånes befolkning tas tillvara som en möjlighet för att Skåne på sikt ska klara av sin kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.