TemaPM – Livskraftiga orter

Skåne är på väg mot en förändring som kan få ytterligare konsekvenser för tillväxten på bostads- och arbetsmarknaden; etableringen av de högspecialiserade forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. 

Syftet med rapporten är att synliggöra olika strategier och verktyg för hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kan ge spridningseffekter i hela Skåne. Rapporten ger inspirerande exempel, tips och råd kring hur kommunerna konkret kan arbeta för att höja attraktiviteten i en ort.

Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur i samarbete med Strukturbild för Skåne, inom ramen för projektet ESS MAX IV i regionen – TITA.

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter