Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade

Denna forskningsrapport ger en fördjupad bild av den helt avgörande roll som de skånska lärosätena spelar för den regionala kompetensförsörjningen.

kunskapsförsörjning framsida.pngSyftet med studien är att den ska kunna användas som ett kunskapsunderlag i Skånes strategiska arbete med kunskapsförsörjning och matchning genom sina lärosäten, samt ge rekommendationer om vad som kan göras för att förbättra detta arbete. Studien vänder sig främst till lärosätenas ledningar, fakultetsnämnder och studentorganisationer, Region Skåne, Kompetenssamverkan Skåne, Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, klusterorganisationer, kompetensråd och branschorganisationer.

Rapporten visar att lärosätena kan utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete genom att tillsammans med sina studenter regelbundet undersöka, publicera och använda uppgifter om studerandes karriärer i sin strategiska planering. Många utbildningar på hög nivå måste även ges en starkare anknytning till kraven på en framtida arbetsmarknad i snabb förändring, där för övrigt universitetens lärare själva i hög grad ingår.

Studien bygger på unika mikrodata över alla individer som tagit minst 120 högskolepoäng vid Skånes universitet och högskolor sedan början av 2000-talet. Den empiriska sammanställningen avser perioden 2001–2016 och omfattar runt 126 000 studenter och nästan 31 miljoner högskolepoäng, vilket sammanfattar de skånska lärosätenas samlade kunskapsförsörjningsbidrag.

Forskningsprojektet är finansierat av Region Skåne och skriven av Dr Simon Falck, Professor em. Folke Snickars och Professor Hans Westlund.

Dokument

  • Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade

    ( .pdf, 2,8 MB)

    Ladda ner
  • Sammanfattning: Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade

    ( .pdf, 1,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.