Kulturpedagogisk metod och metodutveckling i Region Skåne

Malmö högskola har intervjuat pedagoger på 12 skånska kulturinstitutioner för att undersöka de pedagogiska metoder som används idag. Målet är att utveckla den kulturpedagogiska verksamheten i Skåne.

Rapport: Kulturpedagogisk metod och metodutveckling i Region SkåneRapporten "Om risk, tillit och ansvar och att veta varför och hur man vet - kulturpedagogisk metod och metodutveckling i Region Skåne" är gjord av Stefan Nyzell (fil dr) vid Historiska studier, Individ och samhälle, Malmö Högskola.

Regionmuseet Kristianstad fick våren 2016 bidrag från Region Skåne för projektet Metodutveckling pedagogik som är ett samarbetsprojekt mellan 12 kulturinstitutioner i Skåne. Projektet ska undersöka och utveckla de pedagogiska metoder som används idag på ett stort antal skånska kulturinstitutioner. Rapporten ska vara ett underlag i det fortsatta arbetet med att, i dialog med skolan och akademien, utveckla den kulturpedagogiska verksamheten i Skåne.

Målet med projektet är att höja kvalitén på den kulturpedagogiska verksamheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!