Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

Konstnärlig gestaltning ska vara en hälsofrämjande drivkraft i vård- och arbetsmiljö. Konstverken ska även skapa en välkomnande och attraktiv miljö och ge en känsla av sammanhang och omsorg.

Broschyr: Konstnärlig gestaltning i Region Skåne Region Skånes konstsamling består dels av lös konst – konst i form av målningar eller skulpturer etcetera som kan flyttas och hänga eller stå på olika ställen. Konstsamlingen består också av fasta konstnärliga gestaltningar – permanent konst beställd och utförd för en viss plats eller byggnad. Dessa kallas även för byggnadsanknuten fast konstnärlig gestaltning.

När Region Skåne ska uppföra nya byggnader är konsten en naturlig del av byggprocessen. Att köpa in och beställa konst till offentliga miljöer är en lång process som börjar med en offentlig upphandling.

I broschyren beskrivs hur Region Skåne arbetar med konsten på sjukhus och hur upphandlingen av fasta konstnärliga gestaltningar går till.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!