Konsten att samverka – en granskning av Moderna Museet Malmö

Region Skåne och Malmö stad har under 2015 låtit utföra en granskning av Moderna Museet Malmö. Granskningen finns nu samlad i rapporten "Konsten att samverka – en granskning av Moderna Museet Malmö".

Rapporten utgör ett underlag för de förhandlingar som Region Skåne, Malmö stad och staten kommer att ha under 2016 för att skriva fram ett nytt samarbetsavtal om fortsatt verksamhet. Avtalet ska börja gälla från 1 januari 2017. Moderna Museet Malmö är en del av det statliga Moderna Museet och finansieras av Malmö stad, Region Skåne och staten.

Granskningen har genomförts av Kontigo AB med målsättningen att bedöma det ekonomiska och konstpolitiska utfallet av verksamheten under åren 2009-2014. Uppdraget också att väga in förutsättningar, styrkor, utmaningar och utvecklingsområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!