Konsten att samverka – en granskning av Moderna Museet Malmö

Region Skåne och Malmö stad har under 2015 låtit utföra en granskning av Moderna Museet Malmö. Granskningen finns nu samlad i rapporten "Konsten att samverka – en granskning av Moderna Museet Malmö".

Rapporten utgör ett underlag för de förhandlingar som Region Skåne, Malmö stad och staten kommer att ha under 2016 för att skriva fram ett nytt samarbetsavtal om fortsatt verksamhet. Avtalet ska börja gälla från 1 januari 2017. Moderna Museet Malmö är en del av det statliga Moderna Museet och finansieras av Malmö stad, Region Skåne och staten.

Granskningen har genomförts av Kontigo AB med målsättningen att bedöma det ekonomiska och konstpolitiska utfallet av verksamheten under åren 2009-2014. Uppdraget också att väga in förutsättningar, styrkor, utmaningar och utvecklingsområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.