Konjunkturrapport hösten 2019

Den ekonomiska inbromsningen fortsätter i både global och svensk ekonomi. I Sverige är det framförallt investeringarna som bromsar in, medan exporten står stadigt, trots den svaga globala efterfrågan.

konjunktur framsida.jpgNedkylningen av ekonomin har börjat sätta avtryck på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger. De flesta prognosmakare tror att avmattningen fortsätter under år 2020.

I Skåne tyder ny statistik på att den ekonomiska aktiviteten dämpades under 2018 jämfört med 2017, men att aktiviteten ändå var relativt robust. Sysselsättningen steg med 1,4 procent under året och särskilt stark var utvecklingen offentlig förvaltning & försvar, IKT och byggsektorn.

Den skånska byggsektorn, som tidigare har varit motståndskraftig, har börjat visa svaghetstecken och kommer sannolikt att tynga den ekonomiska utvecklingen framöver. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter