Konjunkturrapport hösten 2019

Den ekonomiska inbromsningen fortsätter i både global och svensk ekonomi. I Sverige är det framförallt investeringarna som bromsar in, medan exporten står stadigt, trots den svaga globala efterfrågan.

konjunktur framsida.jpgNedkylningen av ekonomin har börjat sätta avtryck på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger. De flesta prognosmakare tror att avmattningen fortsätter under år 2020.

I Skåne tyder ny statistik på att den ekonomiska aktiviteten dämpades under 2018 jämfört med 2017, men att aktiviteten ändå var relativt robust. Sysselsättningen steg med 1,4 procent under året och särskilt stark var utvecklingen offentlig förvaltning & försvar, IKT och byggsektorn.

Den skånska byggsektorn, som tidigare har varit motståndskraftig, har börjat visa svaghetstecken och kommer sannolikt att tynga den ekonomiska utvecklingen framöver. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.