Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne vintern 2018

Skåneanalysen är en rapport från Region Skåne. Syftet med rapportserien är att öka intresset och kunskapen kring Skånes utveckling och tillväxt.

Den ekonomiska tillväxten har varit mycket stark de senaste åren i såväl Skåne som övriga Sverige. De senaste kvartalen har dock en viss dämpning ägt rum. En något svagare global ekonomi, ett allt mer ansträngt resursutnyttjande och en svagare byggkonjunktur gör det troligt med en mer måttlig ekonomisk tillväxt framöver. Såväl den svenska som den skånska arbetsmarknaden har några mycket starka år bakom sig. Medan den offentliga sektorn stod för en stor del av den skånska jobbtillväxten under 2015-2016 tog det privata näringslivet över som den viktigaste jobbmotorn under 2017.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.