Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne vintern 2018

Skåneanalysen är en rapport från Region Skåne. Syftet med rapportserien är att öka intresset och kunskapen kring Skånes utveckling och tillväxt.

Den ekonomiska tillväxten har varit mycket stark de senaste åren i såväl Skåne som övriga Sverige. De senaste kvartalen har dock en viss dämpning ägt rum. En något svagare global ekonomi, ett allt mer ansträngt resursutnyttjande och en svagare byggkonjunktur gör det troligt med en mer måttlig ekonomisk tillväxt framöver. Såväl den svenska som den skånska arbetsmarknaden har några mycket starka år bakom sig. Medan den offentliga sektorn stod för en stor del av den skånska jobbtillväxten under 2015-2016 tog det privata näringslivet över som den viktigaste jobbmotorn under 2017.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter