Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

Detta är en kortfattad beskrivning av konjunkturutvecklingen och arbetsmarknaden i Skåne. Vi uppdaterar rapporten varje månad.

Rapporten bygger på källor från Konjunkturinstitutet, SCB och Arbetsförmedlingen. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter