Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

Detta är en kortfattad beskrivning av konjunkturutvecklingen och arbetsmarknaden i Skåne. Vi uppdaterar rapporten varje månad.

Rapporten bygger på källor från Konjunkturinstitutet, SCB och Arbetsförmedlingen. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter