Koncept kontra skola: en studie av åtta entreprenöriella lärmiljöer

En effektstudie på uppdrag av Region Skåne.

Syftet med denna effektstudie är att använda ett relativt nyutvecklat och innovativt appbaserat forskningsverktyg och en tillhörande intervju och analysmetodik för att studera effekter av ett antal olika insatser relaterade till entreprenörskap och samverkan med omgivande samhället i utbildningssystemet i Sverige.

Studien visade att de fyra koncept som studerats levererar mycket väl i termer av utvecklade entreprenöriella kompetenser hos deltagarna, samt att skillnaderna är stora i hur dessa effekter uppnås.

Studien visar att koncept för entreprenörskap fungerar och levererar på utlovade effekter i form av entreprenöriell kompetensutveckling för deltagarna. Studien visar dock även att det är angeläget att finna andra mer kompatibla metoder än att anta ett ekonomiskt fokus när man på bred front integrerar entreprenörskap i utbildningssystemet.

Effektstudien har gjorts av Chalmers tekniska högskola på uppdrag av Region Skåne.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.