Kompetenskartläggning av skånsk tillverkningsindustri

Förstudien kartlägger kompetensbehoven inom fyra olika segment av skånsk tillverkningsindustri.

Omslag för förstudien kompetenskartläggning tillverkningsindustrin i Skåne Bakgrunden till rapporten är den omstrukturering som präglar Skånes näringsliv. Trots en förväntad fortsatt minskning av sysselsättning i tillverkningsindustrin i Skåne kommer behovet av personer med teknisk utbildning att öka. Genomgående kan vi observera en stigande utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin i Skåne och övriga Sverige.

Rapporten kartlägger kompetensbehoven i tillverkande industriföretag i Skåne inom fyra segment:

  • miljöteknik
  • varor till forskningsinfrastruktur
  • livsmedelsindustrin
  • maskinvaruindustrin

Förstudien har genomförts inom ramen för Europeiska Regionala Strukturfondsprogrammet under perioden oktober 2013 till maj 2014.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.