Kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården, en kartläggning av nuläge och behov i Skåne

En rapport om hur Skåne bör agera för att möta hälso- och sjukvårdens kompetensbehov i framtiden.

Kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården, en kartläggning av nuläge och behov i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter