Blåtonad Skånekarta

Kommunrapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Olika delar av regionen följer skilda utvecklingsbanor och möter olika utmaningar. Skåne som helhet följer däremot oftast samma utveckling som riket.

Rapporterna uppdateras löpande i oregelbundet intervall. Här är en översikt av de senaste uppdateringarna:

2020-04-23

Statistik över utrikesfödd befolkning uppdaterad till 2018.

2020-03-14 

Statistik över yrken, befolkning och utlandsägda företag uppdaterade till 2018.

2020-02-11

Avsnitten om sysselsättning och pendling har uppdaterats till år 2018. Uppgifter om bruttoregionprodukt har uppdaterats till 2017.

2019-11-04

Uppdaterat avsnitt om befolkning efter födelseland till 2017.

Nyföretagande och tabeller över största arbetsgivare samt data om befolkningens utbildning är uppdaterade till 2018. Gymnasieelevers övergång till högskola avser nu elever som tagit examen läsåret 2014/15.

Kommunspecifika rapporter:

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter