Blåtonad Skånekarta

Kommunrapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Olika delar av regionen följer skilda utvecklingsbanor och möter olika utmaningar. Skåne som helhet följer däremot oftast samma utveckling som riket.

Rapporterna uppdateras löpande i oregelbundet intervall. Här är en översikt av de senaste uppdateringarna:

  • 2019-03-26 Statistik över utrikesfödd befolkning uppdaterad till 2017, Ohälsa till 2016, Yrkesstatistik till 2017 samt Företagare enligt den registerbaserade sysselsättningsstatistiken till 2017.

  • 2019-03-15 Arbetslöshetsstatistik och befolkning uppdaterade till 2018.

  • 2018-12-18 Sysselsättning och sysselsättningsgrad uppdaterad till senaste år (2017). Bruttoregion, produktivitet och lönesummor uppdaterade till senaste år (2016). Utlandsägda företag uppdaterade till 2017.

  • 2018-08-29 Nyföretagande uppdaterat till 2017, branschfördelade aktiva företagare uppdaterade till 2016. Ett nytt avsnitt om bostadsbyggande och bostadsbestånd har tillkommit. Förbättrad layout av tabeller.

Kommunspecifika rapporter:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter