Blåtonad Skånekarta

Kommunrapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

2021-04-08: Detta är en omfattande uppdatering av kommunrapporterna. Det som främst återstår att uppdatera under 2021 är avsnitten om pendling, nystartade företag, största arbetsgivare och aktiva företagare efter bransch. 

I samband med att SCB släppte den registerbaserade sysselsättningsstatistiken för 2019 skedde en förändring av definitionen på hur mycket en individ behöver arbeta för att räknas som sysselsatt. Detta förde med sig ett omfattande tidsseriebrott, vilket innebär att sysselsättningsförändringar på branschnivå inte kan redovisas. Långa tidsserier för total sysselsättning har konstruerats via en enkel nivåjustering för att hantera tidsseriebrotten, men detta har inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt för den branschfördelade sysselsättningen. Vi arbetar på att ta fram ett alternativt mått för att kunna mäta branschfördelad sysselsättning över tid.

Kommunspecifika rapporter:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!