Kommunernas region - Dialog och samverkan

Kommunernas region - Dialog och samverkanOm de första tio åren som region och hur samarbetet med kommunerna fungerat, och de mervärde samarbetet alstrat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter